Kreditní karta

. Kreditní karta je spojená s revolvingovým úvěrem, který držitel karty postupně splácí a současně čerpá. Kreditní karty vydávají finanční instituce,

Akontace

. Pojem „Akontace“ by se dal charakterizovat jako část ceny zboží, které bylo pořízené na splátky, kterou klient hradí předem

APRC

. Annual Percentage Rate of Charge – roční procentní míra nákladů, která vám možná více napoví ve zkratce APRC je

RPSN

. Roční procentní sazba nákladů, která se používá i jako zkratka RPSN představuje číslo, které spotřebiteli lépe pomáhá vyhodnotit výhodnost,