Kreditní karta

. Kreditní karta je spojená s revolvingovým úvěrem, který držitel karty postupně splácí a současně čerpá. Kreditní karty vydávají finanční instituce,