Kreditní karta

. Kreditní karta je spojená s revolvingovým úvěrem, který držitel karty postupně splácí a současně čerpá. Kreditní karty vydávají finanční

Akontace

. Pojem „Akontace“ by se dal charakterizovat jako část ceny zboží, které bylo pořízené na splátky, kterou klient hradí předem

APRC

. Annual Percentage Rate of Charge – roční procentní míra nákladů, která vám možná více napoví ve zkratce APRC je