Úroková míra

Úroková míra je definována jako poměr mezi velikostí úroku a zapůjčeného kapitálu. Je to procentní vyjádření změny dluhu, tedy zvýšení původně zapůjčené částky za určité období.

Toto období může být různě dlouhé:

  • roční úroková míra známá i pod zkratkou p. a.
  • denní úroková míra známá jako p. d.
  • měsíční úroková míra, kterou označujeme p. m.
  • čtvrtletní úroková míra, která má zkratku p. q.
  • půlroční úroková míra známá jako p. s.

Peníze (jistina) jsou dlužníkovi půjčeny na jedno úrokové období a po uplynutí tohoto období vráceny věřiteli. Za půjčení peněz dostane věřitel odměnu ve formě úroku.

Úroková míra může být:

  • nominální
  • reálná

V běžné praxi se častěji setkáváme s pojmem nominální úroková míra.

Řada bank a nebankovních institucí se při výběru nejvýhodnější hypotéky nebo úvěru, řídí úrokovou mírou a nehledí na poplatky, které jsou s úvěrem spojené. Tyto poplatky jsou společně s úrokovou sazbou zahrnuté v RPSN.