Bezhotovostní platební styk

Bezhotovostní platební styk se uskutečňuje převodem finančních částek mezi účty u peněžitých ústavů. U tohoto peněžitého ústavu je nutné mít založený běžný účet jak u příjemce, tak u příkazu.

Peníze se nepoužívají v hotovosti, ale ve formě depozitních bankovních peněz.

Formy bezhotovostního platebního styku:

  • úhradové formy placení
  • inkasní formy placení

Za největší výhodu tohoto platebního styku se považuje rychlost placení, bezpečnost s manipulaci vašimi penězi (zamezuje se jejich ztrátě nebo poškození) a přesnost jejich příjemci.

Nedokumentární platební styk se vyznačuje tím, že bance klient předá platební instrumenty, jakými jsou:

  • příkaz k inkasu
  • příkaz k úhradě
  • hromadný příkaz k úhradě/inkasu
  • trvalý příkaz k úhradě/inkasu
  • šeky

O dokumentárním platebním styku mluvíme, pokud bance při provádění platebního styku předáváme průvodní dokumenty, jakými lze označit:

  • dokumentární inkaso
  • dokumentární akreditiv
  • směnky