Zajištění úvěru

Zajištění úvěru lze chápat jako opatření prováděná bankou, s cílem zajistit řádné splácení úvěru, ke kterému se vztahují i úroky.

Platí, že čím je úvěr rizikovější nebo se vyznačuje delší dobou splatnosti, tím musí být jeho zajištění důkladnější. Taktéž to platí i v případě hypotéky bez příjmu, která ve většině případů zajištění úvěru nabízí.

Nástroje, které se používají při zajištění úvěru:

  • kontrola úvěrového subjektu a objektu
  • limitování výše úvěru pro jednotlivé klienty
  • prověrka úvěrové způsobilosti klienta (taktéž známá jako bonita klienta)
  • diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů

I přes veškerou snahu a vydaná opatření, se banky setkávají s poskytnutím špatných úvěrů. V takovém případě mají k dispozici zajišťovací instrumenty, které bance pomůžou uspokojit své pohledávky pomocí záruk.

Tyto instrumenty se dělí:

  • podle povahy zajištění – tedy osobní nebo věcné
  • osobní zajištění – bance ručí třetí osoba
  • věcné zajištění – banka má právo na majetkové hodnoty příjemce úvěru
  • podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou – akcesorické a abstraktní
  • akcesorické zajištění je nerozlučně spojeno se zajišťovanou pohledávkou
  • abstraktní zajištění je nezávislé od zajišťovací pohledávky