Příkaz k úhradě

Příkazem k úhradě se rozumí příkaz, kterým majitel účtu požaduje po své bance, aby provedla určitou platbu v předem stanovené částce ze svého účtu ve prospěch účtu jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen pojem Trvalý příkaz k úhradě, který se ovšem liší tím, že se z účtu převádí pravidelně stejná částka.

Příkaz k úhradě slouží jako jednorázový peněžitý převod z jednoho bankovního účtu na druhý. Tento tiskopis nalezete ve své bance nebo i na internetových stránkách. Musíte však mít povolení disponovat s účtem plátce a bance poskytnout podpisový vzor.

Předání příkazu do banky v listinné podobě je dražší záležitost, než tomu je v případě internetového bankovnictví (internetbanking).

Existuje i příkaz k expresní platbě, který slouží pro prioritní případ, ovšem s tím rozdílem, že se jedná o dražší záležitost. Rovněž tak se můžeme setkat s pojmem hromadní příkaz k úhradě a lze ním označit úhradu k více platbám z jednoho účtu v jeden den (klidně i více příjemcům najednou).

Příkaz k platbě může být:

  1. jednorázový
  2. trvalý