APRC

Annual Percentage Rate of Charge – roční procentní míra nákladů, která vám možná více napoví ve zkratce APRC je pojem, který představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník (klient) při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy zaplatit věřiteli (bance) vedle jistiny s poskytnutým úvěrem na bydlení, za celou dobu trvání svého závazku.

Jednoduše řečeno toto číslo zohledňuje veškeré platby spojené s hypotékou, kterou musíte splatit věřiteli. Vyjadřuje tedy veškeré náklady, které klient musí bance uhradit za období jednoho roku splácení úvěru. Tyto náklady zahrnují úroky, všechny poplatky a zvláštní související náklady, které musí zpravidla klient zaplatit bance navíc.

Do APRC se nezapočítává splátka samotné jistiny. Slouží i k tomu, abyste měli lepší přehled o tom, v jaké výši budou vaše náklady, protože na rozdíl od RPSN se APRC postará o to, aby byly vaše náklady odkryté alespoň pro dobu, kdy je úroková sazba neměnná a známá.