Kreditní karta

Kreditní karta je spojená s revolvingovým úvěrem, který držitel karty postupně splácí a současně čerpá. Kreditní karty vydávají finanční instituce,

Akontace

Pojem „Akontace“ by se dal charakterizovat jako část ceny zboží, které bylo pořízené na splátky, kterou klient hradí předem v

APRC

Annual Percentage Rate of Charge – roční procentní míra nákladů, která vám možná více napoví ve zkratce APRC je pojem,