Žadatel o úvěr

Žadatelem o úvěr musí být zletilá osoba, která je oprávněna k veškerým právním úkonům a s trvalým pobytem v zemi, ve které si o úvěr žádá.

Žadatelů může být i více, ale platí, že alespoň jeden z nich musí být vlastníkem nemovitosti, na kterou úvěr žádá nebo se ním stát při její zrealizování. Taktéž může být pouze osobou, která má právní nárok nemovitost užívat. Tato skutečnost se nevztahuje na nebankovní americké hypotéky jelikož se jedná o fyzickou osobu, která žádá banku o poskytnutí hypotečního úvěru.

Žadatel o úvěr musí splnit určité podmínky, díky kterým mu banka úvěr poskytne. Posuzuje se především bonita klienta (příjmy a výdaje klienta, výše splátek a podobně) a co je nejdůležitější, hledí se do registrů, které mnohdy rozhodnou o tom, jestli klient úvěr dostane nebo nikoliv.

Žadatel o úvěr by jako zaměstnaná osoba neměl být ve výpovědní nebo i zkušební lhůtě a v případě, že je podnikatelem, musí mít alespoň jedno daňové přiznání.