Hypotéka bez příjmu

  • Uvádějte vždy pravdivé informace.
  • Informace musejí být úplné.

Pokud jste zaměstnanci, měla by to být pracovní smlouva, výplatní pásky za 3-6 měsíců, výpisy z bank za období 3-6 měsíců.

V případě, že pobíráte starobní důchod nebo jste na rodičovské dovolené, měli byste doložit rozhodnutí o přiznání dávky nebo rozhodnutí o vyměření důchodu. Připravte si také výpisy z bankovních účtů za spolední 3 – 6 měsíců.

Osoby samostatně výdělečně činné by měly dodat daňové přiznání. Případně můžete předložit vystavené faktury. Také zde platí výpisy z bankovních účtů a to za období posledních 3 – 6 měsíců.

Hypotéka bez příjmu
Ohodnoťte příspěvek